Ontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening herinrichting Buurserbeek’

DeHaaksbergengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Ontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening herinrichting Buurserbeek’.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van Haaksbergen maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend: Het college van burgemeester en wethouders heeft in zijn vergadering van 5 december 2023 besloten het ontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening herinrichting Buurserbeek’ ter inzage te leggen. Waterschap Rijn en IJssel werkt samen met Landgoed het Lankeet en Rijkswaterstaat aan de afronding van het project ‘Herinrichting Buurserbeek, traject Watermolen – Mentinkweg’. Voor de uitvoering van deze werkzaamheden is door de gemeente Haaksbergen op 25 november 2019 een omgevingsvergunning verleend. De bestemming van de percelen dient gewijzigd te worden, zodat de gronden zijn bestemd voor het gewenste gebruik. Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0158.BP1204-0001. Ter inzage Het ontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening herinrichting Buurserbeek’ inclusief bijbehorende bijlagen ligt met ingang van 14 december 2023 tot en met 24 januari 2024 voor een periode van zes weken voor iedereen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis. Het plan met de bijbehorende stukken is tevens in digitale vorm te raadplegen via onze website www.haaksbergen.nl → Inwoner → Vergunningen en plannen → Bestemmingsplannen en voorbereidingsbesluiten → Buitengebied → Ontwerp → Bestemmingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening herinrichting Buurserbeek’. Hier vindt u tevens een rechtstreekse link naar ruimtelijkeplannen.nl (landelijke voorziening). Tijdens de terinzagetermijn kan eenieder reageren. Uw zienswijze kunt u indienen bij de gemeenteraad, Postbus 102, 7480 AC Haaksbergen. Tevens bestaat de mogelijkheid voor een mondelinge zienswijze. Hiervoor kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar, Michael de Baat, telefoonnummer (053) 573 45 67. Haaksbergen, 13 december 2023 burgemeester en wethouders van Haaksbergen,   mr. drs. R.G. Welten, burgemeester dr. R. Toet, secretaris

 

Onderwerp: bestemmingsplan, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deHaaksbergengids.nl op 14-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Haaksbergen, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deHaaksbergengids.nl
Redactie deHaaksbergengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Haaksbergen
  2. 1acc999d588763d3231fe0f882513ceb

Gerelateerde berichten