Ontwerp wijzigingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, locatie Hegeveldweg ong.’

DeHaaksbergengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Ontwerp wijzigingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, locatie Hegeveldweg ong.’.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van Haaksbergen maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het college van burgemeester en wethouders in zijn vergadering van 28 november 2023 besloten heeft het ontwerp wijzigingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, locatie Hegeveldweg ong.’ ter inzage te leggen. Dit wijzigingsplan heeft betrekking op twee percelen aan de Hegeveldweg in Haaksbergen. Initiatiefnemer is voornemens om op twee percelen aan de Hegeveldweg bos te ontwikkelen in het kader van de realisatie van de Overijsselse bossenstrategie. De twee percelen hebben gezamenlijk een oppervlakte van ca. 3.64 ha. Hier wordt ca. 29.000 m² bos geplant. Om de functie bos voor de toekomst te borgen, moet de bestemming van de percelen wijzigen van ‘Agrarisch met waarden Landschap’ naar ‘Bos’. Het identificatienummer van het wijzigingsplan is NL.IMRO.0158.WP1016-0001. Ter inzage Het ontwerp wijzigingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, locatie Hegeveldweg ong.’ inclusief bijbehorende bijlagen ligt met ingang van 14 december 2023 tot en met 24 januari 2024 voor een periode van zes weken voor iedereen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis. Het plan met de bijbehorende stukken is tevens in digitale vorm te raadplegen via onze website www.haaksbergen.nl → Inwoner → Vergunningen en Plannen → Bestemmingsplannen en voorbereidingsbesluiten → Buitengebied → Ontwerp → Wijzigingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, locatie Hegeveldweg ong. Hier vindt u tevens een rechtstreekse link naar ruimtelijkeplannen.nl (landelijke voorziening). Tijdens de terinzagetermijn kan eenieder reageren. Uw zienswijze kunt u indienen bij de gemeenteraad, Postbus 102, 7480 AC Haaksbergen. Tevens bestaat de mogelijkheid voor een mondelinge zienswijze. Hiervoor kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar, Klaas Hesselink, telefoonnummer (053) 57 34 567.   Haaksbergen, 13 december 2023 burgemeester en wethouders van Haaksbergen,   mr. drs. R.G. Welten, burgemeester dr. R. Toet, secretaris

 

Onderwerp: bestemmingsplan, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deHaaksbergengids.nl op 14-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Haaksbergen, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deHaaksbergengids.nl
Redactie deHaaksbergengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Haaksbergen
  2. 3505efd097978a1acf936b36b7108624

Gerelateerde berichten