Rectificatie publicatie Ontwerp bestemmingsplan ‘Wijzigingsplan Buitengebied Haaksbergen, locatie Hulstweg 11, Kerkweg 6 en Urkerweg 7’

DeHaaksbergengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Rectificatie publicatie Ontwerp bestemmingsplan ‘Wijzigingsplan Buitengebied Haaksbergen, locatie Hulstweg 11, Kerkweg 6 en Urkerweg 7’.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Doo r een technisch probleem is de toelichting van het bestemmingsplan niet tijdig op ruimtelijkeplannen.nl zichtbaar geweest, vandaar dat de ‘ter inzage periode’ is gewijzigd. Burgemeester en wethouders van Haaksbergen maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend: Het college van burgemeester en wethouders heeft in zijn vergadering van 5 december 2023 besloten het ontwerp bestemmingsplan ‘Wijzigingsplan Buitengebied Haaksbergen, locatie Hulstweg 11, Kerkweg 6 en Urkerweg 7’ ter inzage te leggen. Op het perceel aan de Hulstweg 11 wordt een maatschappelijke functie uitgebreid naar de voormalige varkensstal middels het VAB-beleid. De maatschappelijke functie wordt gebruikt ten behoeve van het uitbreiden van een bestaande zorgboerderij. Op het perceel aan de Kerkweg 6 wordt het bestaande agrarische bedrijf beëindigd en herontwikkeld met toepassing van het Rood voor Rood- en het VAB-beleid. Er wordt 1.188 m² aan landschapontsierende bebouwing gesloopt. Hiervoor wordt een nieuwe woning van maximaal 750 m³ met bijgebouw van 150 m² teruggebouwd. Een bestaande karakteristieke boerderij wordt (intern) verbouwd en geschikt gemaakt voor twee wooneenheden. Op het perceel aan de Urkerweg 7 wordt de huidige bestemming ‘Agrarisch – Paardenhouderij’ gewijzigd in een woonbestemming. Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0158.WP1014-0001. Ter inzage Het ontwerp bestemmingsplan ‘Wijzigingsplan Buitengebied Haaksbergen, locatie Hulstweg 11, Kerkweg 6 en Urkerweg 7’ inclusief bijbehorende bijlagen ligt met ingang van 21 december 2023 tot en met 31 januari 2024 voor een periode van zes weken voor iedereen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis. Het plan met de bijbehorende stukken is tevens in digitale vorm te raadplegen via onze website www.haaksbergen.nl → Inwoner → Vergunningen en plannen → Bestemmingsplannen en voorbereidingsbesluiten → Buitengebied → Ontwerp → Bestemmingsplan ‘Wijzigingsplan Buitengebied Haaksbergen, locatie Hulstweg 11, Kerkweg 6 en Urkerweg 7’. Hier vindt u tevens een rechtstreekse link naar ruimtelijkeplannen.nl (landelijke voorziening). Tijdens de terinzagetermijn kan eenieder reageren. Uw zienswijze kunt u indienen bij de gemeenteraad, Postbus 102, 7480 AC Haaksbergen. Tevens bestaat de mogelijkheid voor een mondelinge zienswijze. Hiervoor kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar, Michael de Baat, telefoonnummer (053) 573 45 67. Haaksbergen, 20 december 2023 burgemeester en wethouders van Haaksbergen,   mr. drs. R.G. Welten, burgemeester dr. R. Toet, secretaris

 

Onderwerp: bestemmingsplan, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deHaaksbergengids.nl op 26-01-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Haaksbergen, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deHaaksbergengids.nl
Redactie deHaaksbergengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen dehaaksbergen
  2. 3827df570d491e5d948db52ce80de2a1

Gerelateerde berichten