Ontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Kortenroelefsweg 2’

DeHaaksbergengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Ontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Kortenroelefsweg 2’.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van Haaksbergen maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het college in zijn vergadering van dinsdag 21 november 2023 heeft besloten het ontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Kortenroelefsweg 2’ ter inzage te leggen. Aan de Kortenroelefsweg 2 is initiatiefnemer voornemens het pluimveebedrijf te beëindigen en de bij het pluimveebedrijf behorende opstallen van in totaal 1.424 m² te slopen. In ruil hiervoor wil de initiatiefnemer gebruik maken van de Rood voor Rood regeling en één woning met bijgebouw terugbouwen. De huidige woning met inwoning blijft behouden, evenals de werktuigenloods van ca. 200 m². Het behoud van de loods wordt mogelijk gemaakt middels het VAB-beleid. Ten noorden van de bestaande woning en stalling wordt de nieuwe compensatiewoning gebouwd van 750 m³ en met een bijgebouw van 150 m². De ‘rest meters’ van in totaal 424 m² worden geregistreerd en ingebracht voor een Rood voor Rood ontwikkeling elders in de gemeente Haaksbergen (in het zoekgebied Wissinkbrink). Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0158.BP1212-0001. Ter inzage Het ontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Kortenroelefsweg 2’ inclusief bijbehorende bijlagen ligt met ingang van donderdag 14 december 2023 tot en met woensdag 24 januari 2024 voor een periode van zes weken voor iedereen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis. Het plan met de bijbehorende stukken is tevens in digitale vorm te raadplegen via onze website www.haaksbergen.nl → Inwoner → Vergunningen en plannen → Bestemmingsplannen en voorbereidingsbesluiten → Buitengebied → Ontwerp → Bestemmingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Kortenroelefsweg 2’. Hier vindt u tevens een rechtstreekse link naar ruimtelijkeplannen.nl (landelijke voorziening). Tijdens de terinzagetermijn kan eenieder reageren. Uw zienswijze kunt u indienen bij de gemeenteraad, Postbus 102, 7480 AC Haaksbergen. Tevens bestaat de mogelijkheid voor een mondelinge zienswijze. Hiervoor kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar, Klaas Hesselink, telefoonnummer (053) 573 45 67.   Haaksbergen, 13 december 2023 burgemeester en wethouders van Haaksbergen,   mr. drs. R.G. Welten, burgemeester dr. R. Toet, secretaris

 

Onderwerp: bestemmingsplan, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deHaaksbergengids.nl op 14-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Haaksbergen, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deHaaksbergengids.nl
Redactie deHaaksbergengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Haaksbergen
  2. 548a628935f8763e33abd556812d5f6d

Gerelateerde berichten