Ontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Alsteedseweg 64’

DeHaaksbergengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Ontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Alsteedseweg 64’.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van Haaksbergen maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend: Het college van burgemeester en wethouders heeft in zijn vergadering van 5 december 2023 besloten het ontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Alsteedseweg 64’ ter inzage te leggen. Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied aan de Alsteedseweg 64 en 66 in Haaksbergen. Het plan omvat de realisatie van een duurzame opslaghal met een oppervlakte van 3.800 m2 ten dienste van Hollandmarkt Ter Huurne en het uitbreiden van de lokale parkeervoorzieningen met 150 parkeerplaatsen. De opslaghal wordt gerealiseerd op het perceel waar momenteel Alsteedseweg 66 is gelegen. De bestaande bebouwing ter plaatse van de Alsteedseweg 66, met een totaal oppervlakte van 1.108 m2 zal worden verwijderd. Ter compensatie voor deze ontwikkeling wordt een forse investering in de ruimtelijke kwaliteit in de directe omgeving van Alsteedseweg 64 geleverd. Deels betreft dit de realisatie van een wandelroute langs de Nederlands-Duitse grens met bijbehorende picknickplaatsen, de aanplant van streekeigen en inheemse beplanting en de aanleg van voldoende waterbergingscapaciteit. Daarnaast is de initiatiefnemer voornemens een forse investering te leveren in de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het ten noorden gelegen Natura 2000-gebied (Witte Veen). De uitbreiding is enkel bedoeld voor opslag en het optimaliseren van de bedrijfsvoering. Het daadwerkelijke oppervlakte voor detailhandel zal niet worden uitgebreid. Met een partiële herziening van het bestemmingsplan wordt de nieuwe ontwikkeling planologische mogelijk gemaakt. Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0158.BP1193-0001 Ter inzage Het ontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Alsteedseweg 64’ inclusief bijbehorende bijlagen ligt met ingang van 21 december 2023 tot en met 31 januari 2024 voor een periode van zes weken voor iedereen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis. Het plan met de bijbehorende stukken is tevens in digitale vorm te raadplegen via onze website www.haaksbergen.nl → Inwoner → Vergunningen en Plannen → Bestemmingsplannen en Voorbereidingsbesluiten → Buitengebied → Ontwerp → Bestemmingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Alsteedseweg 64’. Hier vindt u tevens een link naar ruimtelijkeplannen.nl (landelijke voorziening). Tijdens de terinzagetermijn kan eenieder reageren. Uw zienswijze kunt u indienen bij de gemeenteraad, Postbus 102, 7480 AC Haaksbergen. Tevens bestaat de mogelijkheid voor een mondelinge zienswijze. Hiervoor kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar, Colin Watson, telefoonnummer (053) 573 45 67. Haaksbergen, 20 december 2023 burgemeester en wethouders van Haaksbergen,   mr. drs. R.G. Welten, burgemeester dr. R. Toet, secretaris

 

Onderwerp: bestemmingsplan, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deHaaksbergengids.nl op 26-01-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Haaksbergen, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deHaaksbergengids.nl
Redactie deHaaksbergengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Haaksbergen
  2. 947c68a74ed7a645c3efcfee8d7252cf

Gerelateerde berichten