Ontwerp wijzigingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, locatie Bosmatenweg 10-10a’

DeHaaksbergengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Ontwerp wijzigingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, locatie Bosmatenweg 10-10a’.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van Haaksbergen maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het college van burgemeester en wethouders in zijn vergadering van 5 december 2023 besloten heeft het ontwerp wijzigingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, locatie Bosmatenweg 10-10a’ ter inzage te leggen. Dit wijzigingsplan heeft betrekking op het perceel aan de Bosmatenweg 10-10a in Haaksbergen. Initiatiefnemer is voornemens om de huidige verouderde twee-onder-een-kapwoning met drie vrijstaande bijgebouwen te slopen. Hiervoor in de plaats worden twee vrijstaande woningen met ieder een eigen bijgebouw teruggebouwd. Om dit mogelijk te maken dient het bestemmingsvlak ‘Wonen’ te worden aangepast. De beoogde erfopzet ligt namelijk deels buiten de huidige woonbestemming. Het identificatienummer van het wijzigingsplan is NL.IMRO.0158.WP1015-0001. Ter inzage Het ontwerp wijzigingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, locatie Bosmatenweg 10-10a’ inclusief bijbehorende bijlagen ligt met ingang van 14 december 2023 tot en met 24 januari 2024 voor een periode van zes weken voor iedereen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis. Het plan met de bijbehorende stukken is tevens in digitale vorm te raadplegen via onze website www.haaksbergen.nl → Inwoner → Vergunningen en Plannen → Bestemmingsplannen en voorbereidingsbesluiten → Buitengebied → Ontwerp → Wijzigingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, locatie Bosmatenweg 10-10a. Hier vindt u tevens een rechtstreekse link naar ruimtelijkeplannen.nl (landelijke voorziening). Tijdens de terinzagetermijn kan eenieder reageren. Uw zienswijze kunt u indienen bij de gemeenteraad, Postbus 102, 7480 AC Haaksbergen. Tevens bestaat de mogelijkheid voor een mondelinge zienswijze. Hiervoor kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar, Klaas Hesselink, telefoonnummer (053) 57 34 567.   Haaksbergen, 13 december 2023 burgemeester en wethouders van Haaksbergen,   mr. drs. R.G. Welten, burgemeester dr. R. Toet, secretaris

 

Onderwerp: bestemmingsplan, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deHaaksbergengids.nl op 14-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Haaksbergen, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deHaaksbergengids.nl
Redactie deHaaksbergengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Haaksbergen
  2. a6a08f3632312470f66a9cbfc670e8ee

Gerelateerde berichten