Ontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Langenbergweg 6’

DeHaaksbergengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Ontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Langenbergweg 6’.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van Haaksbergen maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend: Het college van burgemeester en wethouders heeft in zijn vergadering van 21-11-2023 besloten het ontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Langenbergweg 6’ ter inzage te leggen. Op het perceel aan de Langenbergweg 6 wordt een recreatiewoning, ook wel badhuisje genoemd, verplaatst. Ten oosten van de woonbestemming staat momenteel een recreatiewoning. Deze recreatiewoning staat geheel buiten het bouwvlak én deels buiten het bestemmingsvlak ‘Recreatie – Recreatiewoning’. Door een technische fout is het bouw- en bestemmingsvlak in een eerder bestemmingsplan hoogstwaarschijnlijk niet goed overgekomen. Bij de digitalisering van het bestemmingsplan is het bouw- en bestemmingsvlak ongewijzigd overgenomen. De recreatiewoning zelf is oud en vervallen. Aangezien de ruimtelijke situatie nu zo is dat de recreatiewoning niet binnen het huidige bestemmings- en bouwvlak kan worden gerealiseerd, dient de recreatiebestemming en het bijbehorende bouwvlak te worden verschoven. Zo kan een nieuwe recreatiewoning geheel binnen het daarvoor bedoelde bouwvlak worden gerealiseerd in overeenstemming met de bestemmingsplanregels. Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0158.BP1206-0001. Ter inzage Het ontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Langenbergweg 6’ inclusief bijbehorende bijlagen ligt met ingang van 14 december 2023 tot en met 24 januari 2024 voor een periode van zes weken voor iedereen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis. Het plan met de bijbehorende stukken is tevens in digitale vorm te raadplegen via onze website www.haaksbergen.nl → Inwoner → Vergunningen en plannen → Bestemmingsplannen en voorbereidingsbesluiten → Buitengebied → Ontwerp → Bestemmingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Langenbergweg 6’. Hier vindt u tevens een rechtstreekse link naar ruimtelijkeplannen.nl (landelijke voorziening). Tijdens de terinzagetermijn kan eenieder reageren. Uw zienswijze kunt u indienen bij de gemeenteraad, Postbus 102, 7480 AC Haaksbergen. Tevens bestaat de mogelijkheid voor een mondelinge zienswijze. Hiervoor kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar, Michael de Baat, telefoonnummer (053) 573 45 67.   Haaksbergen, 13 december 2023 burgemeester en wethouders van Haaksbergen, mr. drs. R.G. Welten, burgemeester dr. R. Toet, secretaris

 

Onderwerp: bestemmingsplan, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deHaaksbergengids.nl op 14-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Haaksbergen, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deHaaksbergengids.nl
Redactie deHaaksbergengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Haaksbergen
  2. a6e622337b4d803cbdac7a5a204bb641

Gerelateerde berichten