Ontwerp wijzigingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, locatie Derkingsweg 21’

DeHaaksbergengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Ontwerp wijzigingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, locatie Derkingsweg 21’.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van Haaksbergen maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het college van burgemeester en wethouders in zijn vergadering van 28 november 2023 besloten heeft het ontwerp wijzigingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, locatie Derkingsweg 21’ ter inzage te leggen. Dit wijzigingsplan heeft betrekking op het perceel aan de Derkingsweg 21. Initiatiefnemer is voornemens om de huidige bestemming ‘Agrarisch – Agrarisch bedrijf’ om te zetten naar de enkelbestemming ‘Wonen’. Het oppervlakte aan bijgebouwen (250 m²) blijft daarbij behouden. Voor een deel van de bebouwing (200 m²) zal er, vanwege de slechte bouwtechnische staat, vervangende nieuwbouw plaatsvinden. De schuur krijgt vervolgens middels het VAB-beleid een ondergeschikte nevenfunctie binnen de woonbestemming in de vorm van een grondverzetbedrijf. De overige bebouwing (ca. 50 m²) blijft in privé gebruik. Het aantal vierkante meters aan bijgebouwen wordt planologisch vastlegt op het bestaande aantal. Het gehele erf wordt landschappelijke ingepast. Het identificatienummer van het wijzigingsplan is NL.IMRO.0158.WP1017-0001. Ter inzage Het ontwerp wijzigingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, locatie Derkingsweg 21’ inclusief bijbehorende bijlagen ligt met ingang van 14 december 2023 tot en met 24 januari 2024 voor een periode van zes weken voor iedereen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis. Het plan met de bijbehorende stukken is tevens in digitale vorm te raadplegen via onze website www.haaksbergen.nl → Inwoner → Vergunningen en Plannen → Bestemmingsplannen en voorbereidingsbesluiten → Buitengebied → Ontwerp → Wijzigingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, locatie Derkingsweg 21. Hier vindt u tevens een rechtstreekse link naar ruimtelijkeplannen.nl (landelijke voorziening). Tijdens de terinzagetermijn kan eenieder reageren. Uw zienswijze kunt u indienen bij de gemeenteraad, Postbus 102, 7480 AC Haaksbergen. Tevens bestaat de mogelijkheid voor een mondelinge zienswijze. Hiervoor kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar, Klaas Hesselink, telefoonnummer (053) 57 34 567.   Haaksbergen, 13 december 2023 burgemeester en wethouders van Haaksbergen,   mr. drs. R.G. Welten, burgemeester dr. R. Toet, secretaris

 

Onderwerp: bestemmingsplan, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deHaaksbergengids.nl op 14-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Haaksbergen, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deHaaksbergengids.nl
Redactie deHaaksbergengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Haaksbergen
  2. dd897de54328455e6b0c4df768357de1

Gerelateerde berichten