Ontwerpbestemmingsplan ‘Parapluplan parkeren Haaksbergen’

DeHaaksbergengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Ontwerpbestemmingsplan ‘Parapluplan parkeren Haaksbergen’.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van Haaksbergen maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend: Het college van burgemeester en wethouders heeft in zijn vergadering van 19 december 2023 besloten het ontwerp bestemmingsplan ‘Parapluplan parkeren Haaksbergen’ ter inzage te leggen. Dit bestemmingsplan heeft betrekking op alle bestemmings- en wijzigingsplannen in de gemeente Haaksbergen die eerder in werking zijn getreden dan dit plan. In dit bestemmingsplan zijn de regels opgenomen uit de beleidsnota 'Nota Parkeernormen 2024 Haaksbergen'. Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0158.BP1218-0001 Ter inzage Het ontwerp bestemmingsplan ’ Parapluplan parkeren Haaksbergen inclusief bijbehorende bijlagen ligt met ingang van 21 december 2023 tot en met 31 januari 2024 voor een periode van zes weken voor iedereen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis. Het plan met de bijbehorende stukken is tevens in digitale vorm te raadplegen via onze website www.haaksbergen.nl → Inwoner → Vergunningen en plannen → Bestemmingsplannen en voorbereidingsbesluiten →Haaksbergen dorp - Centrum → Ontwerp → Bestemmingsplan ‘Parapluplan parkeren Haaksbergen’. Hier vindt u tevens een link naar ruimtelijkeplannen.nl (landelijke voorziening). Tijdens de terinzagetermijn kan eenieder reageren. Uw zienswijze kunt u indienen bij de gemeenteraad, Postbus 102, 7480 AC Haaksbergen. Tevens bestaat de mogelijkheid voor een mondelinge zienswijze. Hiervoor kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar, Hariët Zuethoff, telefoonnummer (053) 573 45 67. Haaksbergen, 20 december 2023 burgemeester en wethouders van Haaksbergen,   mr. drs. R.G. Welten, burgemeester dr. R. Toet, secretaris

 

Onderwerp: bestemmingsplan, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deHaaksbergengids.nl op 26-1-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Haaksbergen, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deHaaksbergengids.nl
Redactie deHaaksbergengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Haaksbergen
  2. ebc0674c0e9c41acdf43b039ecbab024

Gerelateerde berichten