Ontwerp addendum bij de structuurvisie 2030 Haaksbergen: groenste dorp van Twente

DeHaaksbergengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Ontwerp addendum bij de structuurvisie 2030 Haaksbergen: groenste dorp van Twente.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 21 november 2023 besloten het ontwerp van het addendum bij de structuurvisie 2030 Haaksbergen: groenste dorp van Twente, ter inzage te leggen. Er is een toenemende vraag naar woon- en werklocaties in de gemeente Haaksbergen. Al deze woningen kunnen (op korte termijn) niet binnen de kernen gerealiseerd worden. Ook is er een behoefte aan uitbreiding van werkterreinen. Daarom zijn de bouwmogelijkheden en belemmeringen aan de randen van de kernen onderzocht. Het ontwerp addendum betreft dan ook een locatieonderzoek voor de uitbreidingslocaties voor wonen en werken aan de randen van de drie dorpskernen. Voor wat betreft de woonlocaties heeft het ontwerp addendum betrekking op de gebieden: Wissinkbrink West, Kolderveld, Honesch, Buurse en St. Isidorushoeve. Voor wat betreft de werklocaties gaat het met name om de gebieden Stepelerveld en Wissinkbrink Oost. Het identificatienummer van het ontwerp addendum bij de structuurvisie is: NL.IMRO.0158.SV1002-0001. Informatiebijeenkomst Op dinsdag 9 januari 2024 houdt de gemeente een informatiebijeenkomst bij De Kappen (Blankenburgerstraat 40-42) in Haaksbergen. De avond start met een presentatie door Strootman Landschapsarchitecten waarbij een toelichting wordt gegeven op het ontwerp addendum. Daarna gaan we in groepen uiteen om verder over het locatieonderzoek te spreken. Medewerkers van de gemeente zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Iedereen is welkom ’s avonds vanaf 19.00 uur. Ter inzage Het ontwerp addendum ligt vanaf 14 december 2023 tot en met 24 januari 2024 voor een periode van zes weken voor iedereen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis. Ook kunt u het ontwerp addendum digitaal bekijken. Het ontwerp addendum staat op onze website www.haaksbergen.nl →Inwoner →Actueel → bouwen aan de randen. Ook staat het ontwerp addendum op de landelijke website: ruimtelijkeplannen.nl. Reageren of meer informatie Tijdens de inzageperiode kunt u schriftelijk reageren op het ontwerp addendum. Deze reactie richt u aan de gemeenteraad, Postbus 102, 7480 AC Haaksbergen. Tevens bestaat de mogelijkheid om een mondelinge reactie te geven. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de administratief ondersteuner van het Team Omgeving en Ontwikkeling, Milou Menzing, via telefoonnummer (053) 573 45 67. Haaksbergen, 13 december 2023 Burgemeester en wethouders van Haaksbergen, Namens deze,   dr. R. Toet                                           mr. drs. R.G. Welten gemeentesecretaris                           burgemeester

 

Onderwerp: bestemmingsplan, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deHaaksbergengids.nl op 14-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Haaksbergen, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deHaaksbergengids.nl
Redactie deHaaksbergengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Haaksbergen
  2. f3102712f9511ad81ba44ab3a25a9895

Gerelateerde berichten