Ontwerpbestemmingsplan ’Centrum Haaksbergen, partiële herziening Dr. Ariënsstraat 9 en ongenummerd’ (rectificatie)

DeHaaksbergengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Ontwerpbestemmingsplan ’Centrum Haaksbergen, partiële herziening Dr. Ariënsstraat 9 en ongenummerd’ (rectificatie).

Meer informatie over deze bekendmaking:

Deze publicatie is een rectificatie van de eerdere bekendmaking van 16 november 2023 omdat hierbij het verkeerde identificatienummer is genoemd. Hiermee wordt dit hersteld.Burgemeester en wethouders van Haaksbergen maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend:Het college van burgemeester en wethouders heeft in zijn vergadering van 7 november 2023 besloten het ontwerp bestemmingsplan ’Centrum Haaksbergen, partiële herziening Dr. Ariënsstraat 9 en ongenummerd’ ter inzage te leggen. Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied aan de Dr. Ariensstraat 9 en het naastgelegen perceel in Haaksbergen. Het plan omvat de herbouw van een woning aan de Dr. Ariensstraat 9 en de bouw van een woning op het naastgelegen ongenummerde perceelHet identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0158.BP1211-0001Ter inzageHet ontwerp bestemmingsplan ’Centrum Haaksbergen, partiële herziening Dr. Ariënsstraat 9 en ongenummerd’ inclusief bijbehorende bijlagen ligt met ingang van 24 november 2023 tot en met 4 januari 2024 voor een periode van zes weken voor iedereen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.Het plan met de bijbehorende stukken is tevens in digitale vorm te raadplegen via onze website www.haaksbergen.nl → Inwoner → Vergunningen en plannen → Bestemmingsplannen en voorbereidingsbesluiten →Haaksbergen dorp - Centrum → Ontwerp → Bestemmingsplan ‘Haaksbergen Centrum, partiële herziening Dr. Ariënsstraat 9 en ongenummerd’ Hier vindt u tevens een link naar ruimtelijkeplannen.nl (landelijke voorziening).Tijdens de terinzagetermijn kan eenieder reageren. Uw zienswijze kunt u indienen bij de gemeenteraad, Postbus 102, 7480 AC Haaksbergen. Tevens bestaat de mogelijkheid voor een mondelinge zienswijze. Hiervoor kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar, Reinder Jacobi, telefoonnummer (053) 573 45 67.Haaksbergen, 23 november 2023burgemeester en wethouders van Haaksbergen,mr. drs. R.G. Welten, burgemeesterdr. R. Toet, secretaris

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2023.

Dit artikel verscheen op deHaaksbergengids.nl op 24-11-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Haaksbergen, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deHaaksbergengids.nl
Redactie deHaaksbergengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Haaksbergen
  2. gmb-2023-499148

Gerelateerde berichten