Verkeersbesluit voor het aanwijzen van parkeervakken uitsluitend bestemd voor het opladen van elektrische auto's aan Wiedenbroeksingel te Haaksbergen

DeHaaksbergengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Verkeersbesluit voor het aanwijzen van parkeervakken uitsluitend bestemd voor het opladen van elektrische auto's aan Wiedenbroeksingel te Haaksbergen.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Besluiten1.Het aanwijzen van de op bijgevoegde tekening aangegeven parkeervakken aan de Wiedenbroeksingel als parkeervakken uitsluitend bestemd voor het opladen van elektrische auto's door het plaatsen van het bord E8c uit bijlage 1 van het RVV 1990 met onderbord OB504, om de parkeerplaatsen aan te duiden (naar schuin onder links & rechts);2.Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.Motivering1.Als bij de paal niet-elektrische auto's parkeren is de laadpaal niet optimaal bruikbaar. Om dit te voorkomen is er de wens de parkeervakken bij deze locatie aan te wijzen als parkeergelegenheid bestemd voor elektrisch aangedreven auto's. Bij de gekozen locatie voor de laadpaal is gekeken naar de volgende zaken:• spreiding over de gemeente;• parkeerdruk in de omgeving;• uit het directe zicht omwonenden;•aanwezigheid stroomnetwerk met voldoende capaciteit;2. Bevordering van het doelmatig en zuinig energiegebruik3.Voorkomen of beperken van door verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de wet Milieubeheer4.Bebording wordt niet eerder geplaatst dan dat het verkeersbesluit na de inzagetermijn onherroepelijk is.

 

Onderwerp: Verkeer | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2023.

Dit artikel verscheen op deHaaksbergengids.nl op 6-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Haaksbergen, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deHaaksbergengids.nl
Redactie deHaaksbergengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Haaksbergen
  2. gmb-2023-517522

Gerelateerde berichten