Ontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Broekheurnerweg ong. & Meddelerweg ong.’

DeHaaksbergengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Ontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Broekheurnerweg ong. & Meddelerweg ong.’.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van Haaksbergen maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend:Het college van burgemeester en wethouders heeft in zijn vergadering van 5 december 2023 besloten het ontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Broekheurnerweg ong. & Meddelerweg ong.’ ter inzage te leggen. Op het perceel aan de Broekheurnerweg ong. (kadastraal bekend als sectie R, nummer 348) wordt met toepassing van het Rood voor Rood beleid een nieuwe woning met bijgebouw gerealiseerd. Na accordering van het startvoorstel is de bedrijfsbebouwing gesloopt. Ook de bestaande bedrijfswoning is gesloopt. Hiervoor wordt één nieuwe woning met een inhoud van 1.600 m³ en maximaal 300 m² aan bijgebouwen teruggebouwd. De locatie wordt landschappelijk ingepast.Op het perceel aan de Meddelerweg ong. (kadastraal bekend als sectie R, nummer 252 en 206) wordt een nieuw landgoed ontwikkeld, genaamd Glendersvoort. Het verzoek betreft het oprichten van een landhuis van minimaal 1.000 m³ en twee bijgebouwen met een gezamenlijk oppervlak van 450 m². Het landgoed wordt verder landschappelijk ingepast. Met de landschapsmaatregelen wordt de biodiversiteit vergroot en wordt bijgedragen aan de natuur- en landschapsdoelstellingen.Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0158.BP1210-0001.Ter inzageHet ontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Broekheurnerweg ong. & Meddelerweg ong.’ inclusief bijbehorende bijlagen ligt met ingang van 14 december 2023 tot en met 24 januari 2024 voor een periode van zes weken voor iedereen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.Het plan met de bijbehorende stukken is tevens in digitale vorm te raadplegen via onze website www.haaksbergen.nl → Inwoner → Vergunningen en plannen → Bestemmingsplannen en voorbereidingsbesluiten → Buitengebied → Ontwerp → ‘Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Broekheurnerweg ong. & Meddelerweg ong.’. Hier vindt u tevens een rechtstreekse link naar ruimtelijkeplannen.nl (landelijke voorziening).Tijdens de terinzagetermijn kan eenieder reageren. Uw zienswijze kunt u indienen bij de gemeenteraad, Postbus 102, 7480 AC Haaksbergen. Tevens bestaat de mogelijkheid voor een mondelinge zienswijze. Hiervoor kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar, Michael de Baat, telefoonnummer (053) 573 45 67.Haaksbergen, 13 december 2023burgemeester en wethouders van Haaksbergen,mr. drs. R.G. Welten, burgemeesterdr. R. Toet, secretaris

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2023.

Dit artikel verscheen op deHaaksbergengids.nl op 14-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Haaksbergen, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deHaaksbergengids.nl
Redactie deHaaksbergengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Haaksbergen
  2. gmb-2023-532916

Gerelateerde berichten