Ontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Broekdijk 29-31’

DeHaaksbergengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Ontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Broekdijk 29-31’.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van Haaksbergen maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend:Het college van burgemeester en wethouders heeft in zijn vergadering van 5 december 2023 besloten het ontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Broekdijk 29-31’ ter inzage te leggen. Op het perceel aan de Broekdijk 29-31 wordt de melkrundvee- en varkenshouderij beëindigd als onderdeel van een landelijke beëindigingsregeling. Als onderdeel van deze regeling dient er planologisch te worden uitgesloten dat zich hier in de toekomst nog een (intensieve) veehouderij kan vestigen. Voorliggend bestemmingsplan voorziet hierin. In totaal is er 2.549,2 m² aan opstallen die ten dienste stonden van de veehouderij gesloopt. Hierdoor verbetert de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied. Initiatiefnemer wenst het akkerbouwgedeelte van het bedrijf voort te zetten. Er is reeds een nieuwe schuur gebouwd met een oppervlakte van 688,5 m² ten dienste van het akkerbouwgedeelte. Er wordt niet deelgenomen aan het Rood voor Rood beleid of het VAB-beleid.Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0158.BP1209-0001.Ter inzageHet ontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Broekdijk 29-31’ inclusief bijbehorende bijlagen ligt met ingang van 14 december 2023 tot en met 24 januari 2024 voor een periode van zes weken voor iedereen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.Het plan met de bijbehorende stukken is tevens in digitale vorm te raadplegen via onze website www.haaksbergen.nl → Inwoner → Vergunningen en plannen → Bestemmingsplannen en voorbereidingsbesluiten → Buitengebied → Ontwerp → Bestemmingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Broekdijk 29-31’. Hier vindt u tevens een rechtstreekse link naar ruimtelijkeplannen.nl (landelijke voorziening).Tijdens de terinzagetermijn kan eenieder reageren. Uw zienswijze kunt u indienen bij de gemeenteraad, Postbus 102, 7480 AC Haaksbergen. Tevens bestaat de mogelijkheid voor een mondelinge zienswijze. Hiervoor kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar, Michael de Baat, telefoonnummer (053) 573 45 67.Haaksbergen, 13 december 2023burgemeester en wethouders van Haaksbergen,mr. drs. R.G. Welten, burgemeesterdr. R. Toet, secretaris

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2023.

Dit artikel verscheen op deHaaksbergengids.nl op 14-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Haaksbergen, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deHaaksbergengids.nl
Redactie deHaaksbergengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Haaksbergen
  2. gmb-2023-532982

Gerelateerde berichten