Kennisgeving besluit op een aanvraag voor een ontheffing Wet natuurbescherming onderdeel soortenbescherming op locatie Parallelweg 10 in Haaksbergen

DeHaaksbergengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Kennisgeving besluit op een aanvraag voor een ontheffing Wet natuurbescherming onderdeel soortenbescherming op locatie Parallelweg 10 in Haaksbergen.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Op 25 april 2023 ontvingen wij een aanvraag voor een ontheffing Wet natuurbescherming onderdeel soortenbescherming. De aanvraag is gedaan vanwege de sloop van de huidige bebouwing, verwijdering van aanwezige groenvoorzieningen en de realisatie van nieuwe woningen op Parallelweg 10 in Haaksbergen. Gedeputeerde Staten hebben besloten dat de ontheffing Wet natuurbescherming wordt toegekend.Het besluit en de bijbehorende stukken zijn in te zien op jeleefomgeving.nl/inzien/001900328/5703b3f5-b384-11ee-8162-005056011332.De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 16 januari 2024 zes weken ter inzage bij de provincie Overijssel, Luttenbergstraat 2 te Zwolle. Wanneer u de documenten in het provinciehuis wilt inzien dan vragen wij u een afspraak te maken. Desgewenst kunt u de documenten digitaal toegestuurd krijgen. U kunt hiervoor telefoonnummer 038 499 88 99 bellen.In het besluit kunt u lezen over de mogelijkheid voor het indienen van bezwaar. De termijn voor het indienen van bezwaar eindigt op 26 februari 2024.Nadere inlichtingen: Team Vergunningverlening, 038 499 88 99.

 

Onderwerp: Natuur en milieu | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/prb/2024.

Dit artikel verscheen op deHaaksbergengids.nl op 26-1-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Haaksbergen, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deHaaksbergengids.nl
Redactie deHaaksbergengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Haaksbergen
  2. prb-2024-684

Gerelateerde berichten